☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Nowe Miasto Lubawskie
Grafika zawierająca herb Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Nowe Miasto Lubawskie

Wtorek 20.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lubawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu w Nowym Mieście Lubawskim (http://psse.nowemiastolubawskie.ibip.pl)

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • na stronie internetowej znajdują się aktualności w formie plików PDF, które mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane
  • brak odpowiedniej struktury odnośników,
  • zamieszczone na stronie internetowej aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona http://psse.nowemiastolubawskie.ibip.pl posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (biały tekst na czarnym tle, żółty tekst na czarnym tle, czarny tekst na żółtym tle)
  • możliwość powiększenia wielkości czcionki ekranowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Nowak, e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olszyn.pl, Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 472 42 692. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek administracyjny przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim

Budynek dostępny w godzinach urzędowania od godz. 7:15 do godz. 15:15 poprzez jedno wejście bezpośrednie od ulicy Grunwaldzkiej 3 oraz dodatkowe wejście od strony parkingu przy ul. Grunwaldzkiej 3 Korytarze dostępne z dwóch klatek schodowych oraz z windy osobowej. W zakresie dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku znajduję się pochylnia zewnętrzna zlokalizowana przy wejściu do windy z parkingu. Kolorem żółtym oznaczono krawędzie schodów wewnętrznych  i zewnętrznych dla potrzeb osób słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parkingu przy wejściu od ulicy Grunwaldzkiej 3 znajdują się oznakowane cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, nieodpłatne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna znajduje się na I piętrze budynku. Nie ma możliwości z skorzystania  z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Wytworzył:
Udostępnił:
Przemysław Nowak
(2020-09-29 11:38:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Przemysław Nowak
(2020-09-29 12:02:46)
 
 
liczba odwiedzin: 362985

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X