☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Nowe Miasto Lubawskie
Grafika zawierająca herb Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Nowe Miasto Lubawskie

Piątek 30.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamawianie usług żywieniowych - catering

Zamawianie usług żywieniowych – catering

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego posiłków, które są wydawane w zakładach żywienia takich jak: stołówki szkolne, stołówki przedszkolne itp. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim zwraca się z uprzejmą prośbą aby podczas zawierania umów na korzystanie z usług cateringowych określając specyfikację warunków zamówienia w przetargach szczegółowo wyznaczyć Państwa oczekiwania i potrzeby wobec jakości usług, zarówno w zakresie przestrzegania warunków higieniczno sanitarnych, produkcji jak i zasad racjonalnego żywienia.

Zawierając umowę z firmą cateringową na świadczenie usług żywieniowych należy w szczególności:

 •  sprawdzić czy dana firma posiada dokumentację potwierdzającą, iż może świadczyć usługi w danym zakresie (obiekt powinien posiada decyzję zatwierdzającą wydaną przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego);
 • wymagać od firmy aktualnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego odnoszącą się do zapewnienia właściwych warunków techniczno-sanitarnych pomieszczeń z uwzględnieniem ilości asortymentu sprzętu i urządzeń niezbędnych do świadczenia usług żywienia;
 •  uzyskać oświadczenie że usługi wykonywane są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami GHP, GMP i systemu HACCP;
 •  wymagać od firmy wykazu osób które będą uczestniczyły podczas realizacji zamówienia;
 •  zobowiązać firmę cateringową do transportu posiłków środkami do tego celu przeznaczonymi a także żeby wykorzystywany sprzęt był w pełni odpowiadający aktualnym wymogom sanitarno-epidemiologicznym, który przede wszystkim zapewnia szczelność mikrobiologiczną oraz gwarancję utrzymania właściwej temperatury posiłku;
 •  zobowiązać wykonawcę usługi do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych (kaloryczność posiłków zbilansowana w stosunku do ich ilości; zawartość białka, tłuszczów, węglowodanów, błonnika, witamin itd.) i smakowych potraw oraz ich przygotowania z prawnymi regulacjami przy równoczesnym zapewnieniu modyfikacji opracowanych jadłospisów przez urozmaicenia i sezonowość posiłków zgonie z normami żywieniowymi Instytutu Żywności i Żywienia

(Ważne dyrektor placówki oświatowej może rozwiązać bez zachowania terminu wypowiedzenia i bez odszkodowania umowy z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w razie naruszenia obowiązujących w tym zakresie przepisów);

 • zobowiązać firmę cateringową aby jadłospis był układany przy udziale dietetyka, z wyliczeniem zawartości głównych składników odżywczych i wartości energetycznej a także właściwego znakowania;
 • zobowiązać firmę do przedstawienia jadłospisu do wcześniejszego zatwierdzenia;
 • wymagać obowiązkowego pobierania próbek posiłków przygotowanych przez firmę cateringową;
 • zobowiązać firmę do odbioru odpadów pokonsumpcyjnych;
 • dokonywać niezapowiedzianych wizytacji zakładu cateringowego „audyt”
 • wymagać deklaracji zgodności i dokumentacje potwierdzającą bezpieczeństwo opakowań do żywności (naczynia jednorazowego użycia).
Wytworzył:
Udostępnił:
Przemysław Nowak
(2018-01-11 11:40:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Przemysław Nowak
(2018-01-11 11:43:40)
 
 
liczba odwiedzin: 368407

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X