☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Nowe Miasto Lubawskie
Grafika zawierająca herb Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Nowe Miasto Lubawskie

Piątek 30.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt technologiczny

Projekt technologiczny – składowe:

CZĘŚĆ OPISOWA:

 1. Strona tytułowa (tytuł projektu, autor projektu, dane inwestora, adres  inwestycji, data sporządzenia projektu).
 2. Podstawa prawna.
 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania  (np. proj. technologiczny z konsumpcją  na miejscu itp., lokal adaptowany (z czego na co?), nowo projektowany itp.).
 4. Lokalizacja inwestycji (adres inwestycji, dostęp do lokalu – ilość wejść).
 5. Dostawa  towaru  (rodzaj  transportu,  jak  często,  ilość  dostarczanego  towaru, którędy?).
 6. Opis  technologii  produkcji,  sprzedaży  (ilość  sporządzanych  posiłków,  opis czynności w poszczególnych pomieszczeniach, catering, półprodukty czy produkty , asortyment, dostarczanie, obróbka, przechowywanie, dystrybucja itd.).
 7. Wyposażenie lokalu, zaplecza (z czego będą wykonane meble, blaty itp.).
 8. Postępowanie z odpadami  (przechowywanie, wywóz, umowy na odbieranie).
 9. Zatrudnienie (ilość osób ogólnie zatrudnionych lub  na zmianie).
 10. Wykończenie  lokalu (użyte  materiały  wykończeniowe  na  poszczególnych powierzchniach).
 11. Podstawowe  parametry  architektoniczno-budowlane  lokalu,  pomieszczeń (wysokość pomieszczeń,  oświetlenie,  wentylacja, media).
 12. Wytyczne do projektów branżowych (w szczeg. wentylacja, wod.-kan., elektryka).

CZĘŚĆ GRAFICZNA:

 • Lokalizacja - projekt zagospodarowania terenu na podkładzie aktualnej mapy sytuacyjnej.
 • Projekt technologiczny - zgodnie z wymogami rysunku technicznego oraz z wykazem pomieszczeń i wyposażeniem (oznakowanym na rysunku w sposób trwały i jednoznacznie określony) oraz ewentualne  dodatkowe  uwagi,  wnioski,  informacje, które należałoby zawrzeć w projekcie:
  • przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  pracy  na  poszczególnych stanowiskach;
  • konieczność posiadania aktualnych książeczek zdrowia;
  • obowiązek  przebadania  w  laboratorium próbek wody w lokalu w zakresie spełnienia  wymagań,  jakie  stawia  się  wodzie  przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (wynik z badania wody powinien  znajdować się w lokalu);
  • wszystkie  zastosowane  materiały i wyroby  muszą  posiadać atesty, aprobaty, bądź inne dopuszczenia do powszechnego stosowania;
  • przy  umywalkach należy umieścić pojemniki  z  mydłem w  płynie oraz zasobniki z ręcznikami jednorazowego użytku i pojemniki na zużyte ręczniki;

Niezbędna dokumentacja do odbioru lokalu - Dobre Praktyki Produkcyjne i Dobre Praktyki Higieniczne, HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego tj: zakłady cateringowe, restauracje, oraz zakłady produkcyjne

GMP i GHP musisz zawrzeć:

 • lokalizację i otoczenie zakładu – opis  wydzielenia terenu wokół lokalu i dbaniu o jego czystość.
 • pomieszczenia i ich układ – opisu funkcji pomieszczeń w lokalu, rodzaj wentylacji, materiał podłóg, brak krzyżowania się drogi “czystej” i “brudnej” i punkty poboru wody,
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie – wykaz maszyn dostępne w lokalu z podaniem ich instrukcji obsługi. Maszyny, czyli zmywarkę, piec, mikrofalówkę itp.
 • procesy mycia i dezynfekcji – opis częstotliwość mycia i dezynfekcji podłóg, blatów i urządzeń z metodami kontroli wykonania,
 • zaopatrzenie w wodę – określić kontrolę odpadów i standardy czystości przy poborze wody,
 • zabezpieczenie przed szkodnikami – określić formę nadzoru nad szkodnikami i czynności jakie wykonałeś,
 • szkolenia personelu – udokumentowane,
 • higiena personelu a także opis pomieszczenia dla pracowników wraz z odzież roboczą,
 • procedurę postępowania z produktem niezgodnym z wymaganiami, reklamację
 • magazynowanie żywności – opis w jaki sposób segregujesz żywność, składujesz opakowania i rotujesz produkty (dostawa artykułów, posiadanie faktur zakupu) .

W opisie HACCP musisz zawrzeć:

 • zespół ds. HACCP
 •  opis końcowego produktu
 • specyfikacja surowców
 • specyfikacja opakowań
 • schemat technologiczny
 • inwentaryzacja zagrożeń
 • drzewo decyzyjne i identyfikacja CCP
 • system monitorowania
 • działania korygujące
 • procedury weryfikacji systemu i dokumentacja z audytów
Wytworzył:
Udostępnił:
Przemysław Nowak
(2010-12-08 10:20:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Przemysław Nowak
(2018-01-11 11:50:23)
 
 
liczba odwiedzin: 368378

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X