☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Nowe Miasto Lubawskie
Grafika zawierająca herb Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Nowe Miasto Lubawskie

Piątek 30.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje ogólne

Od  28 października  2006r. obowiązuje Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą, przedsiębiorcy którzy zamierzają produkować żywność pochodzenia niezwierzęcego oraz prowadzić handel detaliczny środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego mają obowiązek uzyskania zatwierdzenia zakładu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz uzyskania wpisu do rejestru zakładów.

Zatwierdzenie zakładu polega na stwierdzeniu, że zakład spełnia odpowiednie wymagania prawa żywnościowego, określone w powołanej ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz .U. UE, rozdz. 13, t.34, str.319).

W celu uzyskania wpisu do rejestru oraz zatwierdzenia zakładu należy złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu oraz o wpis do rejestru zakładów, który powinien zawierać:

  • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot taki numer posiada,
  • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu,
  • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

Do wniosku należy dołączyć:

  • aktualny odpis z Krajowego rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą;
  • kopię zezwolenia na pobyt rezydenta lub długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie UE, w przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, albo
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zawierające numer identyfikacyjny – w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;
  • w przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych – wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok jego produkcji oraz datę uruchomienia.

Wniosek należy złożyć w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Podmioty działające na rynku spożywczym, których zakłady nie są wpisane do rejestru, są obowiązane w okresie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, złożyć wnioski o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu, tj. do dnia 28 kwietnia 2007 r.

WNIOSKI:

 

Wytworzył:
Katarzyna Mioskowska
Udostępnił:
Przemysław Nowak
(2010-12-08 10:09:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Przemysław Nowak
(2020-06-01 12:41:31)
 
 
liczba odwiedzin: 368396

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X