☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Nowe Miasto Lubawskie
Grafika zawierająca herb Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Nowe Miasto Lubawskie

Wtorek 20.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przyjmowanie i załatwianie spraw

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lubawskim odbywa się w szczególności na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267)
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46 z póź. zm.)
  3. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182)
  4. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782)
  5. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 10. Poz.68)
  6. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lubawskim.

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA  SPRAW

Wszystkie pisma wpływające do Stacji przyjmuje i ewidencjuje Kancelaria PSSE , a następnie segreguje według treści  i przekazuje do dekretacji  Inspektora (Dyrektora), lub osobie przez niego upoważnionej. Pisma zadekretowane Kancelaria Ogólna przekazuje niezwłocznie do komórek organizacyjnych lub bezpośrednio pracownikom wskazanym w dekretacji. Powiatowa Stacja rozpatruje również sprawy wpływające za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prawa, jak również jeżeli to możliwe, udziela informacji telefonicznie.

TERMINY ZAŁATWIANIA SPRAW

Sprawy załatwiane są bezzwłocznie według kolejności ich wpływu oraz stopnia ich pilności  i zawiłości. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania , zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, strona może uzyskać informacje bezpośrednio w komórce organizacyjnej, w której sprawa się znajduje.

Wytworzył:
Udostępnił:
Przemysław Nowak
(2010-12-07 11:42:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Przemysław Nowak
(2015-08-21 09:17:10)
 
 
liczba odwiedzin: 362976

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X